บริษัท


ผู้จัดจำหน่าย
Luxury Japan Corp.
ประธานกรรมการ
Naoyuki Miyayama
ที่อยู่
Aoyama Ezaki Bldg. 2F, 1-1-16 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo 150-0002 Japan
เบอร์โทรศัพท์
+81-(0)3-3499-9101
ทุนจดทะเบียน
85 ล้านเยน (รวมทุนจดทะเบียนสำรอง)
E-mail www.luxuryjapan.tv
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว ออกโดยเทศบาลกรุงโตเกียว เลขที่ลงทะเบียน. 2-6382

สมาคมสายการบินการท่องเที่ยวนานาชาติ (IATA) เป็นผู้อนุมัติ
ชื่อบริษัท
Club Concierge Corp.
วันที่จัดตั้ง
16-Apr-03
ประธานกรรมการ
Naoyuki Miyayama
ที่อยู่
Aoyama Ezaki Bldg. 2F, 1-1-16 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo 150-0002 Japan
ทุนจดทะเบียน
+81-(0)3-3499-9102
E-mail
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
info@clubco.tv
50 ล้านเยน (รวมทุนจดทะเบียนสำรอง)
การบริการต้อนรับ